Dansa i ritme en moviment

Mitjançant el ball, el gest i el ritme musical, s’intenta canalitzar els diferents estats d’ànim, capacitat d’improvisació i de relació interpersonal