Petanca

Es basa en l’equip i potencia sentiments de solidaritat i respecte cap a altres participants. Posa en pràctica qualitats de direcció, coordinació, equilibri… i també aspectes perceptius com la distància, la força, la trajectòria, etc.