Missió

Complementar la formació de les persones amb discapacitat intel·lectual, a través de:

  • Fomentar la pràctica de l’esport de forma regular i participar en els campionats  que s’organitzin.
  • Aprofitar les activitats de lleure i l’esport com a plataforma per millorar  l’autonomia personal del discapacitat psíquic i per facilitar-ne la integració social per mitjà d’activitats dins d’un entorn normalitzador.
  • Crear un caliu de grup i pertinença, potenciant les relacions d’amistat, el companyerisme i el treball en equip on tothom se senti valorat i respectat.