Teatre

Ofereix un espai que permet la lliure expressió amb intenció comunicativa i la possibilitat d’enriquir els diferents llenguatges (corporal,verbal,plàstic, musical…), des d’una prespectiva lúdica i motivadora.

És una eina per a la formació integral mitjaçant: rol playing, improvització, escenificacions, jocs d’interacció, etc.